Selamat Datang ke Portal e-Tauliah

 

Portal e-Tauliah dibangunkan bagi memudahkan proses permohonan tauliah mengajar di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Putrajaya dan Labuan. Dengan adanya portal e-Tauliah ini, segala proses permohonan dapat dibuat atas talian dan juga semakan status permohonan tersebut.

Portal ini juga memaparkan maklumat mengenai semua pemegang tauliah bagi semua kategori  dan memberi kepada masyarakat, agensi kerajaan dan swasta dalam membuat pemilihan penceramah yang bersesuaian di Wilayah Persekutuan bagi membolehkan mereka menghubungi penceramah secara terus .

Borang permohonan tauliah mengajar agama Islam terbahagi kepada:-

i) Borang Permohonan Tauliah Mengajar bagi Warganegara (Borang 1)

ii) Borang Permohonan Tauliah Mengajar bagi bukan Warganegara (Borang 2)

iii) Borang Permohonan Tauliah Khas