• PENGUMUMAN

  • Bengkel Kemaskini Soal Jawab e-Kemusykilan pada 27-29 Oktober 2014 bertempat di Hotel City Villa, Kuala Lumpur.
  • Program Bedah Kitab Siri 2 pada 16 November 2014M / 23 Muharam 1436H (Ahad) bertempat di Dewan Syura, Masjid Jamek An-Nur, Wilayah Persekutuan Labuan.

  Ruangan 'SUARA PEMIKIR' ini memaparkan penulisan-penulisan yang telah dan akan disediakan oleh panel Jawatankuasa Pemikir Isu Islam Semasa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.


  PENGENALAN JAWATANKUASA PEMIKIR ISU ISLAM SEMASA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

  Jawatankuasa Pemikir Isu Islam Semasa telah ditubuhkan pada 20 Mac 2012 oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang dianggotai oleh 2 orang pegawai daripada pejabat ini dan 4 orang panel yang dilantik bagi melaksanakan fungsinya untuk mencapai matlamat dan objektif penubuhan yang digariskan.

  MATLAMAT

  Meningkatkan kefahaman akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah di Malaysia dan memelihara masyarakat awam Islam daripada serangan pemikiran (ghuzwatu al-fikri).

  OBJEKTIF

  1) Memandu umat Islam ke arah menghayati akidah dan syariat Islam dengan manhaj Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah dalam berfikir, beramal, berakhlak dan bermuamalat.

  2) Menangani cabaran dan isu-isu semasa yang berkaitan pemikiran Islam dan akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah.

  3) Menghasilkan tulisan-tulisan yang mampu membentuk keselarasan kefahaman di kalangan masyarakat Islam terhadap sesuatu isu yang menyentuh kefahaman Islam.

  4) Membahaskan pemikiran-pemikiran semasa yang berada di luar kerangka Islam secara ilmiah melalui penyebaran tulisan atau aktiviti lain yang dirancang sebagai platform penyampaian.

  5) Menerbitkan hasil kajian atau tulisan-tulisan yang mampu memberi pencerahan kepada masyarakat awam, menghilangkan keraguan dan menghapuskan kekeliruan mereka.

  ARTIKEL PEMIKIR :-