IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-347: MARTABAT AL-JARH WA AL-TA’DIL

ih347_15291523.png

 

 

 

 

Soalan: Bagaimanakah para ulama hadith menilai atau menghukum status seseorang perawi dalam meriwayatkan hadith Nabi SAW?

 

Jawapan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda SAW, sahabat baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda SAW.

Di dalam ilmu atau pengajian hadith, tidak semua perawi yang meriwayatkan hadith Nabi SAW berada pada satu tahap yang sama kesemuanya. Bahkan mereka berbeza di antara satu sama lain dari sudut yang pelbagai. Ini kerana, ilmu atau pengajian hadith boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian dan di antaranya adalah ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil yang mana ia membicarakan berkaitan penilaian-penilaian para ulama terhadap status seseorang perawi kerana ia berkait rapat dalam menentukan hukum atau status sesebuah hadith.

Untuk itu, al-Jarh dari sudut bahasa adalah tohmahan. Adapun dari sudut istilah pula adalah menyatakan keaiban-keaiban yang ada pada perawi dan dengannya akan tertolaklah riwayatnya sama ada tohmahan tersebut pada ke‘adalahannya (kepercayaanya) atau pada hafalannya. Manakala, al-Ta’dil pula dari sudut bahasa adalah diterima ucapannya. Adapun dari sudut istilah pula adalah penyucian perawi yang mana dengannya diterima riwayatnya. [Lihat: Taysir Dirasah al-Asanid li al-Mubtadi’in, 83]

 

Menurut Syeikh Muhammad ‘Ajaj al-Khathib pada mendefinisikan Ilmu al-jarh wa at-Ta’dil ini adalah sebagaimana berikut:

 

العِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولِ رِوَايَتِهِم أَوْ رَدِّهَا

Maksudnya: “Ilmu yang membahaskan berkaitan keadaan para perawi hadith sama ada diterima atau ditolak periwayatan mereka.” [Lihat: Usul al-Hadith, 168]

 

Justeru itu, Irsyad al-Hadith pada kali ini akan membicarakan berkaitan martabat-martabat al-Jarh wa al-Ta’dil. Menurut Syeikh Mustafa al-Bugha dalam kitabnya “Buhuth fi Ulum al-Hadith wa Nususuhu” telah meringkaskan martabat al-Jarh wa al-Ta’dil kepada enam martabat bagi setiap satu iaitu:

 

Martabat al-Ta’dil (menunjukkan kethiqahan dan kesolehan perawi) terbahagi kepada enam:

 

Martabat al-Jarh (lafaz menunjukkan ada kecacatan pada perawi sama ada dari sudut kepercayaan atau hafalannya) juga terbahagi kepada enam:

 

Kitab-Kitab al-Jarh wa al-Ta’dil

Di antara kitab-kitab yang membicarakan berkaitan ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil atau yang membicarakan berkaitan keadaan perawi adalah:

 

Penutup

Berdasarkan penjelasan yang ringkas berkaitan martabat al-Jarh wa al-Ta’dil di atas, maka dapat disimpulkan bahawa ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil adalah salah satu cabang ilmu hadith yang sangat penting dalam menentukan status sesebuah hadith sama ada ia sahih ataupun tidak. Tambahan pula, tidak semua orang mampu untuk menentukan atau menilai status seseorang perawi melainkan orang yang betul-betul mahir dalam ilmu hadith serta menguasinya setiap cabang yang ada. Akhirnya, semoga Allah SWT menjadikan kita semua daripada kalangan hamba-hamba-Nya yang mencintai hadith Nabi SAW serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Amin.

 

Wallahua’lam

Cetak