HUKUM ZAKAT FITRAH KE ATAS BANDUAN

SOALAN 62 (23 RAMADAN 1436H BERSAMAAN 10/07/2015)

Apakah hukum zakat fitrah ke atas banduan?

 

JAWAPAN

Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa 2003 berkenaan Zakat Fitrah ke atas Orang Tahanan dan Banduan Islam di Istitusi penjara:

Hukumnya wajib sekiranya cukup syarat wajib zakat fitrah iaitu:

Cetak