ZAKAT RUMAH ATAU TEMPAT TINGGAL

SOALAN 71 (29 RAMADAN 1436H BERSAMAAN 16/07/2015)

Zakat bagi rumah atau tempat tinggal. Adakah diwajibkan?

 

JAWAPAN

Sebenarnya, tempat tinggal atau rumah diwajibkan zakat kerana ia merupakan keperluan dalam kehidupan setiap individu. Secara terperincinya seperti berikut:

Cetak