APAKAH ITU TAKWA?

SOALAN 48 (29/06/2015 BERSAMAAN 12 RAMADAN 1436H)

Antara hikmah puasa itu boleh menatijahkan takwa. Apakah itu taqwa?

 

JAWAPAN

Di sini, diterangkan maksud takwa itu sendiri:

 

Berdasarkan takrif di atas, dapat disimpulkan bahawa takwa boleh menjadikan seseorang malakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, di samping taqarrub kepada Allah dengan amalan sunat. Kepentingan takwa amat jelas apabila dinyatakan bahawa manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.

Cetak