Irsyad al-Hadith Siri ke-31 : Hadis al-Mudabbaj (المدبج)

 Soalan :

Apakah yang dimaksudkan dengan Hadis Mudabbaj?

 

Jawapan :

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga Baginda SAW, sahabat Baginda SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah Baginda SAW.

 

Berdasarkan soalan yang diajukan, soalan tersebut berkaitan dengan ilmu Mustalah al-Hadith atau dinamakan sebagai Ulum al-Hadith. Hadis Mudabbaj adalah salah satu daripada jenis-jenis hadis yang melibatkan periwayatan perawi.

 

Definisi hadis Mudabbaj

Hadis Mudabbaj merupakan riwayat Qarin daripada Qarinnya (kedua perawi saling berdekatan atau berkawan). Ini merupakan definisi yang diberikan oleh Imam al-Baiquniy di dalam Manzhumahnya:

ومَا رَوى كلُّ قَرِينٍ عنْ أَخِهْ ... "مُدَبَّجٌ" فَاعْرِفْهُ حَقًّا وانْتَخِهْ

Maksudnya: “Apa (Hadis) yang diriwayatkan oleh setiap teman daripada saudaranya (temannya) disebut sebagai Mudabbaj, maka ketahuilah dan bermegahlah dengannya”.

Berdasarkan definisi ini, kita melihat bahawa Hadis Mudabbaj ini memiliki dua ciri:

 

Contoh Hadis Mudabbaj

 

Persoalan

 

Jawapan: Jika seorang perawi itu meriwayatkan daripada perawi yang lain dan perawi yang lain itu tidak meriwayatkan daripadanya maka ini dinamakan “Riwayat al-Aqran”. Manakala jika kedua-dua perawi tersebut saling meriwayatkan antara satu sama lain, ini barulah dinamakan “Mudabbaj”. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan satu kaedah dalam membezakan antara “Mudabbaj” dan “Riwayat al-Aqran” di dalam al-Nuzhahnya :

فكلُّ مُدَبَّجٍ أَقرانٌ، وليسَ كلُّ أَقرانٍ مُدَبَّجاً

Maksudnya: “Setiap Mudabbaj itu adalah Aqran dan bukan setiap Aqran itu Mudabbaj”.

 

Jawapan: Al-Hafiz Ibn Hajar berkata: Padanya terdapat perbahasan. Jika dilihat secara zahirnya tidak, kerana ia termasuk di dalam riwayat al-Akabir (orang yang tua) daripada al-Asaghir (orang yang muda).

 

Penutup

Hadis Mudabbaj dan Riwayat al-Aqran mempunyai bentuk yang hampir serupa cuma yang membezakan antara keduanya adalah Hadis Mudabbaj ini berlaku apabila kedua-dua perawi saling meriwayatkan antara satu sama lain dan ini tidak berlaku di dalam Riwayat al-Aqran. Semoga dengan pencerahan yang ringkas ini, sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan ilmu hadis. Amin.

Wallahua`lam

Print