BAYAN LINNAS SIRI KE-81: HUKUM MENGUCAPKAN “MERRY CHRISTMAS” KEPADA MEREKA YANG BERAGAMA KRISTIAN

Artikel ini telah dikemaskini dan boleh diakses di kolum Tahqiq al-Masa'il di sini. Terima kasih. 

Print