Transaksi Perkhidmatan Online

2011

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun July Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Al-Bayan - - - - - - - - - - - - -
2 Gerhana Bulan & Matahari - - - - - - 1 5 2 1 2 2 13
3 Jadual Waktu Solat - - - - - 1 3 11 2 5 6 9 37
4 Penerbitan - - - - - - 3 7 4 4 1 5 24
5 Sistem e-Kemusykilan - - - - - - 11 19 3 1 2 2 38
6 Sistem e-Kiblat - - - - - - 1 2 2 - - - 5
7 Sistem e-Tauliah - - - - - - 2 1 - 1 1 - 5
8 Suara Pemikir 1 - - - - - 2 2 2 3 1 12 23
Jumlah 1 - - - - 1 23 47 15 15 13 30 145

2012

Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun July Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Al-Bayan - 6 3 1 1 1 2 - - - - 2 16
2 Gerhana Bulan & Matahari 2 1 3 2 3 6 4 5 - - 5 1 32
3 Jadual Waktu Solat 45 24 33 64 61 66 89 121 42 38 22 37 642
4 Penerbitan 6 8 8 8 2 2 10 10 7 6 4 2 73
5 Sistem e-Kemusykilan 14 6 3 - 2 5 2 5 2 - - 3 42
6 Sistem e-Kiblat - - - 4 1 - - 7 - - 2 2 16
7 Sistem e-Tauliah - 1 - 1 - - - - - - - - 2
8 Suara Pemikir 30 7 12 7 7 12 10 21 12 12 9 15 154
Jumlah 97 53 62 87 77 92 117 169 63 56 42 62 977

2012

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun  Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem e-Kiblat - - 1 3 6 5 11 11 12 6 7 6 68
Jumlah - - 1 3 6 5 11 11 12 6 7 6 68

2013

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun  Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 13 13 12 14 11 5 14 3 13 13 10 11 132
2 Sistem e-Tauliah - - - - - - - - - - 4 1 5
3 Sistem e-Kemusykilan - - - - - - - - - - 26 19 45
Jumlah Keseluruhan 13 13 12 14 11 5 14 3 13 13 30 31 178

2014

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun  Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 9 4 12 16 17 7 8 17 17 14 22 17 160
2 Sistem e-Tauliah 17 25 19 11 10 8 2 3 48 50 66 13 272
3 Sistem e-Kemusykilan 37 48 41 20 59 10 1 7 4 5 12 15 259
Jumlah Keseluruhan 63 77 72 47 86 25 11 27 69 69 100 45 691

2015

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun  Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 15 13 23 21 19 18 15 14 11 13 19 15 196
2 Sistem e-Tauliah 17 19 17 10 11 16 6 15 8 6 11 18 154
3 Sistem e-Kemusykilan 65 62 54 53 30 32 16 12 26 5 7 89 451
Jumlah Keseluruhan 97 94 94 84 60 66 37 41 45 24 37 122 801

2016

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun  Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 22 20 28 36 16 11 9 30 30  24 13  243
2 Sistem e-Tauliah 11 9 17 19 12 10 4 14 10 18 13 15  152
3 Sistem e-Kemusykilan 48 19 21 10 29 56 65 69 68 58  84 0 527
Jumlah Keseluruhan 81 48 66 65 57 77 78 113 108 100 110 19 922

2017

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun  Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 23  15 12   13 23   23  25         135
2 Sistem e-Tauliah 38  39  24  22 44  32  34  40          273
3 Sistem e-Kemusykilan 203  59  3  0  0         265
Jumlah Keseluruhan 286  113  39 35   45  55  57  65         973

Dikemaskini pada: 11 September2017

Print