IRSYAD AL-HADITH SIRI KE-435: HURAIAN MAKSUD ZUHUD

huraian mksud zuhud 4.JPG

Soalan

Assalamualaikum SS Dato’ Seri Mufti. Boleh terangkan maksud zuhud sepertimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Abi Said al-Khudri?

Jawapan

Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan.

Daripada Abu Abbas Sahl bin Sa’ad Al-Sa’idi RA, dia berkata : Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau berkata: “Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Baginda bersabda:

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّك اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّك النَّاسُ

Maksudnya: “Zuhudlah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia.”

Riwayat Ibn Majah (4102) dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Hadis hasan

 

Hadyu al-Nabawi dan Istifadah Hadis

Antaranya:

Pertama: Hadis ini di mana datangnya seorang lelaki tanpa dinyatakan nama dan nasabnya kerana yang lebih penting adalah persoalan yang diajukan kepada Baginda SAW iaitu untuk mendapatkan dua perkara; cinta Allah dan kasih sayang manusia.

Kedua: Pengertian Zuhud. Menurut bahasa, zuhud ialah berpaling daripada sesuatu atau tidak menghendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya. Manakala menurut syarak, zuhud ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halalnya.

Huraian makna zuhud menurut istilah dapat digambarkan sebagaimana berikut:

Ketiga: Zuhud terhadap perkara keduniaan. Zuhud pada dunia dibahagikan kepada tiga perkara:

Keempat: Kalam ulama berkaitan zuhud, antaranya:

Kelima: Pembahagian salaf tentang zuhud:

Sebahagian para salaf membahagikan zuhud kepada tiga jenis:

Zuhud pada bahagian pertama dan kedua adalah wajib, manakala pada bahagian ketiga tidaklah wajib.

Ibn al-Mubarak berkata: Bahawa Ma’la bin Abi Muthi’ berkata: “Zuhud ada tiga jenis:

Ibrahim bin Adham berkata: “Zuhud ada tiga jenis: zuhud wajib, zuhud keutamaan, dan zuhud keselamatan. Zuhud wajib adalah zuhud terhadap hal-hal yang dilarang. Zuhud keutamaan adalah zuhud terhadap halhal yang dibolehkan. Sedangkan zuhud keselamatan adalah zuhud terhadap hal-hal yang syubhat.”

Imam Ahmad berkata: “Zuhud ada tiga jenis:

Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang zuhud mengikut apa yang disabdakan oleh Rasul SAW dan penjelasan oleh salafus soleh. Kami tutup dengan doa:

اللهم اجْعَلِ الدُنْيَا فِى اَيْدِيْنَا وَلَا تَجْعَلْهَا فِى قُلُوْبِنَا

Maksudnya: Ya Allah, jadikanlah dunia pada tangan-tangan kami (milik kami) tetapi jangan jadikan dunia pada hati-hati kami yang membawa kepada cinta dunia.