Pilihan Bahasa:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

AL-KAFI #1539 : HUKUM TERPIJAK TAHI BURUNG

AK1519

Soalan:

Assalamu'alaikum. Saya ada soalan berkenaan tahi burung. Kadang kala saya lihat terdapat kawasan atau tempat yang lantai nya terdapat banyak tahi burung. Apakah hukum saya terpijak najis tersebut?

Jawapan:

Waalaikumussalam W.B.T. Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan keluarga baginda,para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak baginda sehingga hari kiamat.

Pada asalnya, mazhab Syafie memandang tahi, bahan buangan dan kencing daripada sekalian haiwan itu najis samada haiwan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud R.A:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إنَّهَا رِكْسٌ

Maksudnya: “Rasulullah  S.A.W apabila dibawa dua biji batu dan najis binatang (yang telah keras) untuk beristinjak maka baginda telah mengambil batu dan membuang najis binatang tersebut, lalu berkata “Ini adalah kotoran”.

Riwayat al-Bukhari (156) dan Ahmad (3685)

Berkata Imam Al-Nawawi: “Bahawasanya di dalam mazhab kami (Syafi’ie)  semua tahi dan air kencing adalah najis samada berasal dari haiwan yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Begitu juga najis burung, najis ikan dan belalang, najis haiwan yang tidak mempunyai darah yang mengalir, maka kesemuanya dianggap najis mengikut pendapat yang paling sahih”. (Rujuk: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab, 2/550).

Namun dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya keadaan apabila keberadaan najis itu susah dikawal dan dielakkan seperti tahi burung di masjid, tahi ikan di dalam air, tahi belalang dan tahi haiwan yang tidak ada darah yang mengalir di dalam badannya, justeru ulama’ meletakkan pengecualian dalam hal ini berdasarkan kaedah umum al-balwa. Ia tetap dianggap sebagai najis tetapi dimaafkan kerana  sukar dielakkan. (Rujuk: Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzzab, 2/550; Nihayah al-Muhtaj, 1/80).

Berkata Imam Al-Bujairimi: “Adapun yang dimaksudkan dengan umum al-balwa ialah keberadaan najis yang banyak di sesuatu kawasan mengikut adat kebiasaan, yang mana sekiranya seseorang itu perlu mencari kawasan lain yang tidak bernajis maka hal tersebut membawa kepada kesusahan dan masyaqqah.” (Rujuk: Hasyiyah al-Bujairimi, 1/440-441). 

Boleh rujuk artikel kami yang berkaitan mengenai najis yang dimaafkan:

AL-KAFI #400: Kenajisan Tahi Cicak https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1289-al-kafi-400-kenajisan-tahi-cicak

Berkata Imam Ibnu Qasim: “Dan begitu juga najis burung dan air kencingnya, ia dihukumkan ma’fu ‘anhu (najis yang dimaafkan) sekalipun hal itu terjadi di luar solat seperti terkena pada badan atau pakaian, samada najis (yang terkena) itu sedikit atau banyak, basah atau kering, malam atau siang kerana susah untuk mengelakkannya”. (Rujuk: Hasyiyata Qalyubi wa ‘Umairah, 1/209).

Berkata Sayyid Abu Bakar Syatho’: “Dan disyaratkan suci tempat yang ingin didirikan solat. Namun dikecualikan dalam masalah ini ketika terdapat banyak najis burung di tempat tersebut. Maka najis tersebut dihukumkan ma’fu ‘anhu (najis yang dimaafkan) ketika berada di tanah atau permaidani atau alas dengan tiga syarat, iaitu tidak sengaja melalui kawasan yang terkena najis itu, najis itu bukan berada dalam keadaan basah dan najis itu sukar untuk dihindari dan dielakkan”. (Rujuk: Hasyiyah I’anah al-Tolibin, 1/80). Walau bagaimanapun najis yang berada dalam keadaan basah dimaafkan dalam keadaan masyaqqah iaitu ketika najis tersebut sukar untuk dielakkan. (Rujuk: Al-Ghurar al-Bahiyyah, 1/292).

Kesimpulan

Setelah meneliti perbahasan di atas dapat kami simpulkan masalah ini kepada beberapa perkara:

  • Hukum asal bagi semua jenis kotoran (tahi dan air kencing) di sisi mazhab Syafi'ie adalah najis. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu ia dihukumkan ma’fu ‘anhu (najis yang dimaafkan) berdasarkan kaedah umum al-balwa kerana terdapat masyaqqah. Contohnya keadaan di mana najis itu susah dikawal dan sukar untuk dielakkan.
  • Justeru, jika tahi burung itu boleh dielakkan dan sekiranya terpijak, maka hukumnya berbalik kepada hukum asal iaitu ia dianggap najis. Namun jika ia sukar untuk dielakkan dan sekiranya terpijak maka hal tersebut tidak mengapa kerana najis itu dimaafkan. Wallahu a’lam.