Bahasa : 
Warna Tema : 
blue green oren
Saiz Teks : 
A- A A+

Dikemaskini pada: 22 Oktober 2018

2018
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 14  22 6  22  17  9 15  18         131
2 Sistem e-Tauliah 14  7                       21 
Jumlah Keseluruhan 28 29 22   17  9  15 18   8       152
2017
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 23 15 12 13  1 23 23 25 19  20 13 10 197
2 Sistem e-Tauliah 38 39 24 22 44 32 34 40 53  31  31  20  408
Jumlah Keseluruhan 61 54 36 35 45 55 57 65 72  51  44 30 605
2016
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 22 20 28 36 16 11 9 30 30 24 13 4 243
2 Sistem e-Tauliah 11 9 17 19 12 10 4 14 10 18 13 15 152
Jumlah Keseluruhan 33 29 45 55 28 21 13 44 40 42 26 19 395
Tab Title
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 15 13 23 21 19 18 15 14 11 13 19 15 196
2 Sistem e-Tauliah 17 19 17 10 11 16 6 15 8 6 11 18 154
Jumlah Keseluruhan 32 32 40 31 30 34 21 29 19 19 30 33 350
Tab Title
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 9 4 12 16 17 7 8 17 17 14 22 17 160
2 Sistem e-Tauliah 17 25 19 11 10 8 2 3 48 50 66 13 272
Jumlah Keseluruhan 26 29 31 27 27 15 10 20 65 64 88 30 432
Tab Title
Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat 13 13 12 14 11 5 14 3 13 13 10 11 132
2 Sistem e-Tauliah - - - - - - - - - - 4 1 5
Jumlah Keseluruhan 13 13 12 14 11 5 14 3 13 13 14 12 137
Tab Title
Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Al-Bayan - 6 3 1 1 1 2 - - - - 2 16
2 Gerhana Bulan & Matahari 2 1 3 2 3 6 4 5 - - 5 1 32
3 Jadual Waktu Solat 45 24 33 64 61 66 89 121 42 38 22 37 642
4 Penerbitan 6 8 8 8 2 2 10 10 7 6 4 2 73
5 Sistem e-Kiblat - - - 4 1 - - 7 - - 2 2 16
6 Sistem e-Tauliah - 1 - 1 - - - - - - - - 2
7 Suara Pemikir 30 7 12 7 7 12 10 21 12 12 9 15 154
Jumlah Keseluruhan 83 47 59 87 75 87 115 164 61 56 42 59 935

 

Bil. Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Sistem e-Kiblat - - 1 3 6 5 11 11 12 6 7 6 68
Jumlah Keseluruhan - - 1 3 6 5 11 11 12 6 7 6 68
Tab Title
Bil Nama Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah Keseluruhan
1 Al-Bayan - - - - - - - - - - - - -
2 Gerhana Bulan & Matahari - - - - - - 1 5 2 1 2 2 13
3 Jadual Waktu Solat - - - - - 1 3 11 2 5 6 9 37
4 Penerbitan - - - - - - 3 7 4 4 1 5 24
5 Sistem e-Kiblat - - - - - - 1 2 2 - - - 5
6 Sistem e-Tauliah - - - - - - 2 1 - 1 1 - 5
7 Suara Pemikir 1 - - - - - 2 2 2 3 1 12 23
Jumlah Keseluruhan 1 - - - - 1 12 28 12 14 11 28 107