Language Options:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

IRSYAD AL-FATWA SIRI KE- 430 : HUKUM HAKAM BERKAITAN ANAK ANGKAT

IF430

Soalan :

Assalamu’alaikum S.S Mufti, bolehkah jelaskan berkenaan hukum-hakam anak angkat dari sudut pengambilan anak angkat, isu penasaban, kemahraman, dan lain-lain yang berkaitan dengannya ?

Jawapan :

Wa’alaikumussalam w.b.t. Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. Selawat dan salam kami ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, para isteri dan keluarga baginda, para sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat.

Mukadimah

Isu berkaitan anak angkat tidak asing lagi kepada masyarakat Malaysia khususnya. Ini kerana suasana semasa menyaksikan bahawa banyaknya pengambilan anak angkat berlaku semenjak puluhan tahun dahulu lagi. Meskipun begitu, terdapat beberapa hukum-hakam yang berkaitan dengan anak angkat yang akan kami huraikan secara tuntas dalam ruangan ini.

Hukum Pengambilan Anak Angkat

Secara umumnya anak angkat adalah anak yang bukan terhasil dari nasab keturunan seseorang itu sendiri. Dari sudut anak tersebut secara nasabnya adalah anak kepada orang lain namun diambil sebagai anak angkat kerana beberapa sebab tertentu seperi contoh pasangan yang sudah lama berkahwin namun tidak direzekikan anak dan sebagainya.

Dari sudut undang-undang setempat, Malaysia secara umumnya membenarkan pengambilan anak angkat. Ini seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253).

Manakala di sisi Islam, pengambilan anak angkat ini disebut sebagai التبني yang bermaksud seseorang itu mengambil anak orang lain sebagai anak buat dirinya. Begitu juga istilah lain yang hampir sama dengannya yang disebut sebagai ادعاء. Ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah S.W.T :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Maksudnya : Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu itu sebagai anak-anak (kandung) kamu.

Surah Al-Ahzab (4)

Imam Al-Thabari dalam tafsiran beliau ke atas ayat ini berkata : ‘’Dan Allah tidak menjadikan mereka yang kamu dakwa sebagai anak kamu itu adalah anak kandung kamu. Dalam keadaan dia adalah anak selain kamu yang menjadi anak kamu dengan dakwaan kamu’’. Rujuk Tafsir Al-Thabari, Ibn Jarir (20/206).

Sebahagian ulama tafsir menyebutkan bahawa sebab turunnya ayat ini adalah tatkala Rasulullah S.A.W berkahwin dengan Zainab binti Jahsy R.Anha yang merupakan bekas isteri kepada Zaid bin Haritsah, kemudian ada suara-suara sumbang dari kalangan musyrikin yang mengatakan bahawa Muhammad telah berkahwin dengan isteri kepada anaknya sendiri. Lalu turunlah firman Allah S.W.T yang menjelaskan bahawa anak orang lain yang kita dakwa sebagai anak kita, hakikatnya bukanlah anak kandung kepada kita.

Justeru di sisi syarak, hukum mengambil anak angkat dalam makna menasabkan anak angkat itu kepada bapa angkat dan menjadikan anak angkat mewarisi harta peninggalan bapa angkat adalah haram. Ini kerana, Islam hanya mengiktiraf perkara tersebut menerusi hubungan melalui nasab semata-mata.

Hukum Menasabkan Anak Angkat Kepada Bapa Angkat

Merujuk kepada sirah Rasulullah S.A.W, baginda sendiri diketahui pernah mengambil seorang anak angkat dan menasabkan anak tersebut kepada diri baginda iaitu Zaid bin Haritsah R.A. Bahkan pada awalnya, para sahabat Rasulullah S.A.W memanggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Para ulama menjelaskan bahawa ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat arab jahiliyyah dan Rasulullah S.A.W mengambil Zaid sebagai anak angkat sebelum baginda dimuliakan Allah S.W.T sebagai seorang rasul. Kemudiannya perbuatan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat dilarang oleh Allah S.W.T seperti yang disebutkan menerusi firman Allah S.W.T :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

Maksudnya : Panggillah mereka (anak-anak angkat) kepada bapa-bapa mereka, yang demikian itu lebih tepat di sisi Allah.

Surah Al-Ahzab (5)

Maka bermula dari penurunan ayat ini Zaid bin Haritsah kemudiannya dinasabkan semula dengan nama bapa kandungnya iaitu Haritsah. Ini seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Jarir al-Thabari ketika beliau menafsirkan ayat di atas dengan katanya : ‘’Nasabkanlah anak-anak angkat yang kami nasabkan mereka kepada diri kamu itu kepada bapa-bapa kandung mereka. Allah berkata kepada Nabi-Nya S.A.W : Kembalikan lah nasab Zaid kepada bapanya Haritsah dan janganlah kamu memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad’’. Rujuk Tafsir Al-Thabari (20/207).

Demikian juga larangan hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa’d bin Abi Waqqas R.A beliau berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda :

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Maksudnya : Sesiapa yang mendakwa sebagai anak kepada bapa yang bukan bapa kandungnya dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia sebenarnya bukan bapa kandungnya, maka haram ke atas dirinya itu syurga.

Riwayat Al-Bukhari (6766)

Isu Kemahraman

Antara isu yang penting berkenaan dengan pengambilan anak angkat ini adalah berkenaan dengan batasan pergaulan dan perhubungan sebaik sahaja anak ini mencecah usia baligh. Dari sudut hubungan anak angkat perempuan dengan bapa angkat dan juga anak angkat lelaki dengan ibu angkat. Secara asasnya, anak angkat yang telah sampai usia baligh yang berlainan jantina dengan ibubapa mereka merupakan ajnabi (orang asing) kepada mereka. Ini kerana mereka pada umumnya tidak mempunyai hubungan nasab (keturunan) dengan ibubapa angkat mereka.

Dalam isu ini, kita hendaklah jelas berkenaan pendefinisian mahram terlebih dahulu. Dari sudut bahasa mahram adalah :

  • Individu yang diharamkan untuk seseorang berkahwin dengannya sama ada disebabkan hubungan rahim atau kerabat.
  • Sesuatu yang diharamkan oleh Allah S.W.T.

Manakala dari sudut istilah mahram bermaksud: ‘’Seseorang yang diharamkan untuk kita berkahwin dengannya dan pengharamannya tersebut adalah dalam bentuk al-ta’bid (selama-lamanya) dengan sebab yang mubah bukan kerana kemuliaannya dan bukan juga kerana terdapat penghalang yang boleh hilang’’. Rujuk Kaasyifah al-Saja, Nawawi bin ‘Umar (Hlm. 114).

Dalam menghuraikan makna-makna ayat dalam pendefinisian di atas, kami perincikan ia seperti berikut:

Pada perkataan ‘’dalam bentuk al-ta’bid’’ membawa maksud: Ia tidak termasuk adik beradik perempuan kepada isteri. Begitu juga ibu saudara isteri dari sebelah ayah dan juga ibu saudara isteri dari sebelah ibu. Ini kerana pengharaman mereka itu dari sudut apabila dihimpunkan bersama sahaja (iaitu berkahwin dalam masa yang sama antara isteri dan ibu-ibu saudara mereka atau adik beradik perempuan mereka).

Manakala perkataan ‘’bukan kerana kemuliaannya’’ merujuk kepada isteri-isteri Nabi S.A.W. Ini kerana pengharaman mereka adalah disebabkan kemuliaan mereka. Mereka diharamkan kepada keseluruhan umat dan juga ke atas para Nabi juga.

Dan perkataan ‘’bukan juga kerana terdapat penghalang yang boleh hilang’’ adalah seperti wanita majusi, ataupun wanita yang murtad. Ini kerana pengharaman mereka adalah disebabkan penghalang yang boleh hilang. Maka boleh menjadi halal pada waktu yang lain (seperti apabila mereka memeluk Islam).

Mahram hanya berlaku menerusi tiga perkara iaitu nasab, susuan, dan juga musaharah (perkahwinan). Justeru, setiap individu yang tidak ada sebarang hubungan pertalian menerusi ketiga sebab ini adalah bukan mahram bagi seseorang dan membawa kepada banyak implikasi hukum.

Oleh yang demikian, berbalik kepada isu anak angkat ini maka kita nyatakan bahawa sekiranya mereka telah mencapai usia baligh, maka ada beberapa implikasi kemahraman dari sudut perhubungan dengan ibubapa angkat mereka. Pertama, sekiranya anak angkat itu seorang perempuan, maka dia wajib menutut seluruh auratnya kecuali muka dan tapak tangannya di hadapan bapa angkat. Kedua, dia tidak boleh untuk bersentuhan kulit dengan bapa angkat tersebut. Ketiga, mereka juga tidak boleh untuk berdua-duaan di sesuatu tempat tanpa ada mahram bagi lelaki atau mahram bagi dirinya. Keadaan ini sama juga sekiranya anak angkat tersebut merupakan seorang lelaki dengan ibu angkatnya.

Syor & Cadangan

Meskipun begitu, berikut merupakan beberapa syor dan cadangan dari kami berkenaan isu perhubungan antara anak angkat dan juga ibubapa angkat ini :

  • Sekiranya anak angkat tersebut berusia di bawah dua tahun, adalah lebih utama untuk ibu angkat ini menyusukan anak tersebut mengikut syarat-syarat susuan dan secara automatik anak ini akan menjadi anak susuan bagi ibubapa angkat tersebut. Ini bagi mengelakkan kesulitan berkenaan isu mahram semasa anak tersebut dewasa kelak kerana susuan juga mensabitkan kemahraman sama seperti nasab. Ini berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Maksudnya : Menjadi haram disebabkan susuan adalah sama dengan apa yang menjadi haram disebabkan nasab.

Riwayat Ibn Majah (3302)

Penjelasan panjang lebar berkenaan syarat-syarat susuan yang memahramkan boleh dilihat di sini https://bit.ly/32n1IRM

  • Namun jika yang mengambil anak angkat itu adalah seorang perempuan bujang yang belum berkahwin dan anak itu adalah lelaki, maka dia boleh untuk meminta tolong mana-mana adik beradik perempuannya yang telah berkahwin untuk menyusukan anak tersebut. Maka dalam hal ini anak tersebut mengambil hukum anak saudaranya dan mereka berdua adalah mahram.
  • Jika seorang gadis yang belum berkahwin mengambil anak angkat, lalu dia mengambil bantuan perubatan seperti terapi hormon penggalak susu untuk menyusukan anak angkat tersebut, maka turut sabit kemahraman melalui hal ini. Untuk bacaan lebih lanjut sila rujuk https://bit.ly/32we2iU

Penutup

Sebagai kesimpulan kami menyatakan bahawa hukum pengambilan anak angkat adalah diharuskan. Ini mengambil kira keperluan jiwa pasangan yang tidak direzekikan anak untuk mendapat peluang membesarkan anak. Demikian juga suatu langkah menjaga anak-anak yang tiada penjaga lebih-lebih lagi anak yatim. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’d R.A beliau berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

Maksudnya : Aku dan mereka yang memelihara kebajikan anak yatim di dalam syurga adalah seperti ini dalam keadaan baginda menunjukkan dua jari baginda iaitu jari telunjuk dan juga jari tengah.

Riwayat Al-Bukhari (6005)

Begitu juga kami menyatakan bahawa pengistilahan anak angkat dalam konteks Malaysia ini tidaklah merujuk kepada perbuatan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat serta menjadikan mereka sebagai waris. Sebaliknya ibubapa angkat adalah sebagai penjaga kebajikan anak-anak angkat yang diambil secara sah mengikut prosedur undang-undang.

Kami juga menyatakan bahawa sekiranya anak angkat tersebut tidak disusukan, maka dia adalah bukan mahram, maka perlu dijaga batasan aurat dan persentuhan. Demikian perbezaan nasab tidak membenarkan bapa angkat menjadi wali nikah kepada anak angkat perempuannya. Wallahu A’lam.

Akhir kalam, kami berdoa kepada Allah S.W.T agar memberikan kefahaman yang tepat kepada kita semua dalam beragama. Ameen.