اختيار اللغة:

faq2hubungi2maklumbalas2peta2

Kenyataan Rasmi PMWP Bil 5/2020 - FAQ Mengenai Solat Jumaat Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) Covid-19

Kenyataan_Rasmi_PMWP_Bil52020_1Kenyataan_Rasmi_PMWP_Bil52020_2Kenyataan_Rasmi_PMWP_Bil52020_3Kenyataan_Rasmi_PMWP_Bil52020_4Kenyataan_Rasmi_PMWP_Bil52020_5


طباعة   البريد الإلكتروني
  • A A
    Reset | PT Sans
  • A- A A+